ลิงค์จากครึ่งแรกปี 2015

85% ของเงินจาก NIH สูญเปล่าไปกับงานวิจัยที่ทำซ้ำไม่ได้หรือเปล่า? วัฒนธรรมการทำซ้ำในฟิสิกส์เปรียบเทียบกับชีววิทยา, ความน่าเชื่อถือของการค้นพบที่ต่างกันในชีววิทยาเองอย่างวิธี candidate gene vs GWAS, การค้นพบที่ถูกหักล้างในภายหลังแต่ยังคงถูกอ้างอิงถึง

อื่นๆในปัญหาการทำซ้ำ: p-hacking เข้าไปในวารสารโภชนาการวารสารจิตวิทยาแบน p-valueปัญหาการทำซ้ำจากแอนติบอดีที่ใช้ไม่มีมาตรฐาน

“to first approximation, Biology = linear combinations of nonlinear gadgets”

Time has passed, but there is still an enormous difference in the biology and physics paradigms for working in science. Advice? Stick to the physics paradigm, for it brings refreshing attitudes and a different choice of problems to the interface. And have a thick skin.

  • Touhou philharmonic orchestra – Medley of Koumakyou

  • เมดเลย์ Touhou 36 เพลง + outro

The Recollections of Eugene P. Wigner (จาก Steve Hsu)

Specialization of science also robbed us of much of our passion. We wanted to grasp science whole, but by then the whole was something far too vast and complex to master. Only rarely could we ask the deep questions that had first drawn us to science.