บัญญัติสิบประการ

ten_commandments

  1. ข้าคือทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีของเจ้า
  2. ห้ามมีทฤษฎีอื่นใดนอกเหนือจากข้า ทฤษฎีควอนตัมไม่ได้ใช้ได้กับระบบเล็กๆเท่านั้น
  3. ห้ามกล่าวถึงทฤษฎีควอนตัมเมื่อไม่จำเป็น ห้ามบอกว่าก่อนการวัดไม่มีผลการวัด, มีการสื่อสารเร็วกว่าแสง, หรือโลกแยกเป็นโลกคู่ขนานเมื่ออธิบายปรากฎการณ์ด้วยทฤษฎีดั้งเดิมได้ ห้ามบอกว่ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์เมื่อพิสูจน์ให้ประจักษ์ชัดไม่ได้
  4. จงระลึกถึง |\psi \rangle ถือเป็นสถานะบริสุทธิ์
  5. จงให้เกียรติแก่ทฤษฎีดั้งเดิมที่บิดามารดาของเจ้าใช้ คอนเซปต์ของสมมาตร, Lagrangian, Hamiltonian เป็นสิ่งตกทอดมาจากทฤษฎีดั้งเดิม
  6. ห้ามฆ่าสัตว์โดยการ collapse สถานะควอนตัม
  7. ห้ามล่วงประเวณี เอนแทงเกิลกับผู้อื่นเกินกว่าที่ทฤษฎีควอนตัมกำหนด
  8. ห้ามลักขโมยพลังงานจากสุญญากาศมาสร้างอนุภาคเสมือน (virtual particle) โดยอ้างความไม่แน่นอนระหว่างเวลา-พลังงาน เพราะอนุภาคเสมือนเป็นเครื่องมือในการคำนวณแบบ perturbative เท่านั้น
  9. ห้ามเป็นพยานเท็จ อ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่เหตุการณ์จะถูกบันทึกอย่าง (กึ่ง) ถาวรด้วย decoherence
  10. ห้ามอิจฉา อยากมี อยากได้สถานะควอนตัมของผู้อื่น ทฤษฎีบท no-cloning จะหยุดเจ้า
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s