เนื้อหาหลัก

Under Construction

ทฤษฎีควอนตัมสมัยใหม่

  1. ทฤษฎีควอนตัมในฐานะทฤษฎีความน่าจะเป็น
  2. ทำไมทฤษฎีบทของ Gleason ไม่เป็นจริงใน 2 มิติ (ควรอ่าน 1 ก่อน)
  3. ไปโบสถ์แห่ง Hilbert space ที่ใหญ่กว่า (1)

ตรรกะและการคำนวณ

  1. บทพิสูจน์คือโปรแกรม ตรรกะคือการคำนวณ
Advertisements